26 มิถุนายน 2562 ทช.MOU เอสซีจี พัฒนาต้นแบบทุ่นกักขยะลอยน้ำป้องกันขยะไหลลงสู่ทะเล

ที่มา: https://www.banmuang.co.th/news/region/155172

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมกับ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี พัฒนาต้นแบบทุ่นกักขยะลอยน้ำ เพื่อป้องกันขยะไหลลงสู่ทะเล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางออกในการแก้ไขปัญหาขยะในทะเล โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “พัฒนาอุปกรณ์ติดทุ่นกักขยะลอยน้ำสำหรับติดตั้งในบริเวณปากแม่น้ำและลำคลองสาขา” นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ตลอดจนคณะผู้บริหารกรม ทช.และธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และคณะสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำหรับต้นแบบทุ่นกักขยะลอยน้ำนี้ ถือเป็นโมเดลเบื้องต้นจุดเด่นอยู่ที่การออกแบบให้มีกลไกฝาเปิดปิดที่อาศัยหลักการไหลของน้ำและแรงดันช่วยกักขยะลอยน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขยะจะไม่หลุดลอยออกนอกทุ่นตามอิทธิพลน้ำขึ้นน้ำลง มีขนาดกว้าง 1.8 เมตร ยาว 5 เมตร สามารถรองรับขยะได้สูงสุด 700 กิโลกรัม

ทั้งนี้ ในระยะทดสอบจะติดตั้งทุ่นในบริเวณปากแม่น้ำระยอง และลำคลองบางสายใน จ.สมุทรสาคร และ พร้อมจะติดตั้งทุ่นในระยะขยายผลตามจุดที่ ทช. กำหนด รวมกว่า 20 จุด คาดว่าจะสามารถกักขยะได้ประมาณ 30 ตันในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม–ธันวาคม 2562 นี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการจัดการเพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่จะไหลลงสู่ทะเล ลดผลกระทบที่จะเกิดต่อระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเลหายาก